Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
Số: 49 -KH/TWĐTN-ĐKTHTNT Kế hoạch: Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 06.07.2018
Số: 49 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN Báo cáo: Kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (từ ngày 02 đến ngày 20/6/2018) 27.06.2018
Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 07.09.2017
Số 10245CV/TWĐTN-CNĐT Về việc rà soát, kiểm tra số liệu báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 07.09.2017
Số 677-BC/CNĐT Báo cáo tuần 12: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 ( từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017 24.08.2017
635-KH/TWĐTN-CNĐT Kế hoach: Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 21.08.2017
671-CV/CNĐT Báo cáo kết quả triển khai xây dựng Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 17.08.2017
Mẫu báo cáo Mẫu Báo cáo: Kết quả triển khai xây dựng Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 17.08.2017
669-BC/CNĐT Báo cáo triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017: Tuần thứ 11 từ ngày 7/8 đến ngày13/8/2017 16.08.2017
Số 662-BC/CNĐT Báo cáo triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017: Tuần thứ 10 từ ngày 31/7 đếnngày 06/8/2017 09.08.2017
Số: 440-TB/TWĐTN-CNĐT Thông báo số 03: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017 03.08.2017
Phụ lục số 5 Phụ lục 5: Số liệu Công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội 03.08.2017

Thư viện ảnh

Tiếp thêm động lực, ước mơ cho nhiều sĩ tử đến với giảng đường Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video