Số ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành
Số: 643-BC/CNĐT Báo cáo triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 (Tuần thứ 7: từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2017) 17.07.2017
Số 635-BC/CNĐT Báo cáo tuần 6: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 từ ngày 03 đến ngày 9/7/2017 11.07.2017
Số 426-TN/TWĐTN-CNĐT Thông báo số 02: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017 03.07.2017
Phụ lục tổng hợp số liệu chung ( kèm thông báo số 2) Phụ lục tổng hợp số liệu chung ( kèm thông báo số 2) 03.07.2017
628-BC/CNĐT Báo cáo tuần5: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 (từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2017) 03.07.2017
Thể lệ Thể lệ cuộc thi truyền thông tương tác trên Fanpage cuộc thi: Dấu chân tình nguyện 28.06.2017
Số: 622-BC/CNĐT Báo cáo tuần 4: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 27.06.2017
Số: 618-BC/CNĐT Báo cáo tuần 3: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 từ ngày 12/6 đến 18/6/2017. 20.06.2017
Số 615-BC/CNĐT Báo cáo: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 (tuần 2: từ ngày 05/6 đến 11/6/2017) 14.06.2017
Số: 422 -TB/TWĐTN-CNĐT Thông báo số 01: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017 11.06.2017
Số 3295 - QĐ/TWDTN -CNĐT Quyết định: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 07.06.2017
Mẫu báo cáo tuần: Triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 Mẫu báo cáo tuần: Triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 07.06.2017

Thư viện ảnh

Nụ cười thiếu nữ tình nguyện xua tan nắng nóng mùa thi Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video